Fremskritt AS -
Fremskritt As har byttet navn til Heimta Helse og Omsorg. Alle våre samarbeidspartnere, oppdragsgivere, leverandører og andre involverte vil få skriftlig informasjon.
Gå til www.heimta.no for mer informasjon.
 
Fremskritt er ett privat omsorgsforetak som tilbyr forskjellige former for individuelt tilpassede omsorgstjenester. Fremskritt leverer heldøgns bo-og omsorgstjenester, avlastning og brukerstyrt personlig assistanse. Heldøgns bo- og omsorgstjenester er den største delen av Fremskritt sin virksomhet. Alt om Brukerstyrt personlig assistanse finnes under fanen BPA til venstre på siden. Heldøgns bo- og omsorgstjenester blir gitt til mennesker med stort behov for bistand i hverdagen og til mennesker som faller utenom kommunens tradisjonelle bo, omsorg- og oppfølgningstilbud. BPA- tjenester blir utført i kommuner som har innført fritt brukervalg og hvor Fremskritt har fått konsesjon til å levere tjenester.
Alle tiltakene er organisert med prinsipp om forutsigbarhet, stabilitet og målrettede miljøterapeutiske tiltak individuelt tilpasset i forhold til hver enkelt brukers behov.

Vi ønsker å være ett tilskudd og en samarbeidspartner for helsetjenesten i kommunene. Vi er til for å hjelpe kommuner å gi ett riktig omsorgstilbud til mennesker med særegne behov for omsorg og tilrettelegging.  
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint